35-064 Rzeszów ul. Targowa 13
tel/fax 17 853 80 09
e-mail : biuro@w-tech.com.pl